• Rezerwacja
przewiń stronę

Regulamin Hotelu


Regulamin Hotelu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Tarasy Wang w Karpaczu ul . Na Śnieżkę 3
2. Rezerwacja pobytu dokonywana jest telefonicznie, e-mailem, on-line lub przez stronę www.tarasywang.pl
3. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 501
4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godzinie 12:00.
6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej
lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
8. W sprawie przedłużenia pobytu, prosimy o kontakt z recepcją do godz. 10:00. Pobyt może zostać przedłużony tylko wtedy, jeżeli dysponujemy wolnymi pokojami.
9. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 14:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem a recepcją Tarasów Wang ustalono inaczej.
10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, a jeśli fakt ten został zgłoszony po godzinie 12:00 danego dnia również za kolejną dobę hotelową, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem a recepcją Tarasów Wang ustalono inaczej.
11. Pobyty Pakietowe traktowane są całościowo i w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie ich trwania Hotel nie zwraca opłaty za Pakiet.
12. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
- każdorazowe uzupełnienie mini barku dostępnego w pokoju Hotelowym po wcześniejszym zgłoszeniu prośby przez Gościa na recepcji.
13. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie
pobytu Gościa w Hotelu,
- zamawianie taksówki.
14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
15. Rabat przyznawany w przypadku długich pobytów jest anulowany podczas zmiany przez Gościa długości pobytu.
16. Tarasy Wang świadczą usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwia nam niezwłoczną reakcję.
17. Gość hotelowy korzystający z usługi „kredyt hotel” oraz „Minibar”, zobowiązany jest do podpisu rachunku a także uiszczenia płatności w Recepcji gotówka lub kartą w ostatni dzień pobytu.
18. Gość hotelowy korzystający z Minibaru, zobowiązany jest do zaznaczenia ilości pobranych artykułów oraz podpisu na karcie serwisu.
19. Odpowiedzialność Tarasów Wang z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczna jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
20. Tarasy Wang nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej i sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz/kartę pozostawić na recepcji.
22. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00
23. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
24. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
25. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł netto.
26. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w pokoju mogą przebywać jednocześnie tylko trzy zwierzęta, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
27. W pomieszczeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych.
28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
29. Hotel Tarasy Wang mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub też innych osób.
30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
31. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest firma Jacek Tarnawski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 87/5. Gość ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia prośby o usunięcie.


Dyrekcja Hotelu Tarasy WangTarasy Wang

Adres:
Na Śnieżkę 3
58-540 Karpacz
woj. dolnośląskie

Telefon Recepcja:
+48 75 76 19 451
+48 607 77 99 90
rezerwacje indywidulane, zapytania dotyczące oferty
Jesteśmy dostępni w tygodniu w godzinach 8:00 – 23:00, a przez weekend całodobowo

E-mail: rezerwacje@tarasywang.pl


PFR
img14

Zgoda

Karpacz

img14

Trzy Jeziora

Wieleń Zaobrzański

img14

Dąb

Sława


hotelsystems.pl hotelsystems.pl